Noorte tugila

Hetkel sa ei õpi ega tööta?

Sa ei tea täpselt, mis sind huvitab?

Vajad tuge, et oma mõtetes selgus luua?

Minna õppima, tööle, või hoopis välismaale vabatahtlikuks?

Sul on hobi, millest võiks saada sinu töö?

Hakata vabatahtlikuks mõnes organisatsioonis?

Ja kui, siis kuhu?

Võta ühendust ja leiame koos lahenduse!

Kellele?

  • Vanuses 15 kuni 26 aastat;
  • Võib olla erineva haridustasemega sh magistrikraad;
  • Ei õpi ega tööta
  • Võib (aga ei pea) töötukassas arvel olla;
  • On kooli nimekirjas kuid ei käi seal või on kohe-kohe väljalangemas;
  • Noor ema, kelle laps on vanem kui 1,5 aastat.

Kuidas?

Võta ühendust TUGILA noorsootöötajaga Lii Vanem kas fb-s või telefonil 53431787

Saaremaa Noorte Tugila FB lehel https://www.facebook.com/SaaremaaNoorteTugila

Jagame infot ka teistest asutustest, mis noori toetavad! Lisaks edastame töökuulutusi, põnevad FB gruppide infot jms!

Saame kokku! Leiame lahenduse! Kujunda oma teekond!

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on 15- 26 aastaste noorte, kes ei õpi ega tööta, võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Koolidest väljakukkumine on suur, paljudel noortel on vaid põhiharidus, on ka neid, kellel ei ole lõpetatud põhiharidustki. Paljudel noortel jääb pooleli ka kesk- ja kutsehariduse omandamine. Samal ajal ootavad tööandjad võrreldes varasemaga üha kõrgema kvalifikatsiooni ja haridusega noori. Seepärast on paljudel noortel vajalik jõuda esmalt tagasi kooli, et siis juba haritumana ja kutsega liikuda edasi tööturule. Tööturule sisenemise teeb noorele raskeks tööandjate poolt sageli nõutav kuid noortel puuduv töökogemus. Nii võib ka kõrgelt haritud noor jääda tööturult kõrvale.

Iga noor ja tema olukord on erinev, seega püütakse noorele läheneda võimalikult individuaalselt.

Noorte Tugilates püütakse noorega saavutada usalduslik kontakt, misjärel püütakse koos noorega välja selgitada kõigepealt tema enda soovid tulevikuks ning soovitu saavutamise võimalused. Edasiste kontaktide käigus selgub ka noore abi- ja toetusvajadus.

Oled noor ja soovid rohkem teada tööturust, tööelust ja haridusvõimalustest? 

Igas noortegarantii tegevusega seotud noortekeskuses on noorsootöötaja, kes saab:

  • Aidata sul analüüsida oma vajadusi, et teada, milline tegevus võiks sind huvitada;
  • Aidata sul enda andeid avastada ja saada uusi kogemusi;
  • Aidata sul leida sinule sobiva õpikeskkonna;
  • Aidata sul näha tänast olukorda ja vajadusi, et saaksid ise teha sulle sobiva valiku kas hariduses või tööturul jätkamiseks!

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.