Tööandjale ja ettevõtjale

 Lugupeetud ettevõtja, võta malevlane tööle!

Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam on malevat korraldanud juba aastast 2004. 2018 aastal töötas Kuressaare noortemalevas 59 noort vanuses 13 – 18 aastat. Neist 49 malevlast töötas 3 nädalat ja 10 malevlast 2 nädalat. Eelistatud olid Saaremaa valla noored, kuid malevas jagus töökohti ka noortele mujalt omavalitsustest.

Miks võtta malevlane tööle?
Töökogemuse kaudu omandavad noored eluks vajalikud oskused ja kogemused. Saadakse ettekujutus töödistsipliinist, omavastutusest tööprotsessis ja tekib tööharjumus. Areneb kohusetunne, meeskonnatööoskus, laieneb silmaring.  Seeläbi tõuseb noorte tööhõivevalmidus ja konkurentsivõime tööturul. Just selline töötaja, ja kindlasti töökogemusega, on iga tööandja unistus. Selleks, et tulevikus endale selline töötaja leida, tuleb anda noorele võimalus leida oma esimene töökoht. Sest mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Ja mida Juku ei õpeta, seda Juhan ei pea ka teadma.
Saaremaa Öpilasmalev 2019 otsib tööandjaid, kes tahavad panustada noorte töökasvatuse valdkonda.

TÄIDA ANKEET: ANKEET TÖÖANDJALE

Info Saaremaa Öpilasmaleva kohta

Öpilasmalev toimub ajavahemikul 25.06 – 05.07.2019
Noorte vanusegrupp malevas on 13- 18 eluaastat.

Tööaeg:
1) 13–14-aastasel – 4 tundi päevas ja 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
2) 15-aastasel – 6 tundi päevas ja 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
3) 16–17-aastasel – 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Tööd võib pakkuda nii ühele kui ka mitmele noorele, aga ka kogu rühmale (10-15 noort), kas mõneks päevaks või kaheks nädalaks.
Kuni 16-aastased noored (kaasa arvatud) ei tohi teha tööd ajavahemikul 20.00- 06.00 või kui alaealine töötaja teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal täiskasvanu järelevalve all, siis on lubatud töötada kell 20.00 kuni 24.00.

Malevlaste töötamisega seotud dokumentatsiooni (töölepingute sõlmimine, nõusolekud lastevanematelt, kooskõlastused tööinspektsiooniga jms) eest hoolitseb Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam ja Saaremaa Öpilasmalev.

Tööandja roll malevas

Tööandja ülesandeks on varustada noored tööga, tagada neile töövahendid ja juhendamine. Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam ja tööandja sõlmivad koostöölepingu, kus fikseeritakse noorte arv, tööülesanded, poolte kohustused ja muu vajalik. Peale maleva lõppemist esitatakse tööandjale arve vastavalt tehtud töötundidele, mille noortekeskus noortele välja maksab. Töötasu on kokkuleppel, kuid ei tohi olla alla Eesti Vabariigi poolt kehtestatud miinimumtasu (3,21€ tunnis, millele lisanduvad maksud ja töötaja puhkusetasu). Tööandjatel, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, on võimalik saada 2020. aasta alguses alaealise töötamise toetust. Toetuse suuruseks töötaja kohta on 30% tema brutotöötasust eelmisel kalendriaastal. Loe lähemalt: ALAEALISE TÖÖTAMISE TOETUS

Kui teie ettevõte on huvitatud noortele töö pakkumisest, palun sellest esimesel võimalusel teada anda, samuti saab allolevalt kontaktilt lisainfot.

Suurimad tööandjad 2018 aastal olid kaubandusega tegelevad eraettevõtted (Coop, Maxima ja Selver), kus töötas kokku 31 noort. Tööd tehti veel toitlustusettevõtetes, ehitusettevõtetes, maasikakasvanduses, elektroonikatooteid tootvas ettevõttes, ja Saaremaa valla allasutustes. 11 malevlast said tööd innovatiivsetel töökohtadel Kuressaare ANK Noortejaamas, SA-s Saaremaa Muuseum, MTÜ-s Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu, Keskaja elamuskeskuses Archebald, MTÜ-s Saaremaa Kunstistuudio ja Sõbralt Sõbrale uuskasutuskeskuses.
Oleme avatud kõigi teie poolt välja pakutud ideedele, kuidas Saaremaa Öpilasmalev saaks noorte töökultuuri tõsta ja tööd korraldada! Anna oma ideest teada!

Kontakt:
som.noortejaam@gmail.com

AITÄH!

Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam kodulehekülge arendab e-Turundusagentuur Blender