Mida noortekeskuses teha saab?

Noortekeskuses saab:

  • osaleda ringide töös
  • mängida erinevaid mänge
  • kohtuda sõpradega ja leida uusi sõpru
  • rentida ruume sünnipäevade ja teiste ürituste korraldamiseks
  • lugeda raamatuid ja ajakirju
  • kirjutada noorsootöötaja juhendamisel projekte
  • paluda abi õppetöös
  • ja teha palju muud huvitavat