Huvihariduse register

Mis see on?

Huvihariduse elektrooniline register on veebipõhine registreerimiskeskkond, mis koondab ühtsesse andmebaasi linna eelarvega seotud huviharidustegevuse – üldhariduskoolide huviringid, munitsipaalhuvikoolid ja linna eelarvest toetust saavad eraspordiklubid ja erahuvikoolid.

Ka noortekeskuse ringitegevus on selles olulises registris.

Huvihariduse registrisse saad siit.