Autoring

Juhendaja: Avo Reimal

reymal@hot.ee

Tel. 5270719

Toimumise ajad ja kohad

1. Õpetuslikud eesmärgid

1.1. Autosõiduoskuste kujundamine

1.2. Tehnikahuvi äratamineja süvendamine, algteadmiste andmine autondusest

1.3. Algteadmised liikluseeskirjadest

1.4. Erinevate autospordivõistluste tutvustamine

2. Kasvatuslikud eesmärgid

2.1. Kaaslastega (sh. kaasliiklejatega) arvestamine ja neist lugupidamise kujundamine

2.2. Täpsuse ja korrektsuse arendamine

Õppekava läbitakse 9 kuud jooksul (september – mai). Kokku 192 tundi õppeaastas. Lisanduvad individuaaltreeningud võistluste korral ja võistlustest osavõtt.

3. Sisu . Ainekava

3.1. Teoreetiline osa

3.1.1. Algteadmised autode ehitusest (juhtimisseadmed, mootoritüübid, nende töö põhimõtted, rehvid jne)

3.1.2. Sissejuhatus liikluseeskirjadesse

3.1.3. Võistlusmäärustikega tutvustamine (lippude tähendus, kohtunike töö jms.)

3.1.4. Erinevad autospordivõistlused (ralli, spint, ringrada, kross, rahava-ja noorteralli, jäärada, mäkketõus,vigursõit) ja autode võistlusklassid

3.1.5. Autosportlased (Saaremaa, Eesti, maailma)

3.2. Praktiline osa

3.2.1. Auto käivitamine – seiskamine, käikude sisse- ja väljalülitamine, gaasipedaal, paigaltvõtt, pidurdamine, seismajäämine etteantud kohas, roolimine, käiguvahetus sõidu ajal, lihtsamad manöövrid (näit. slaalom tõkete vahel), gabariitidega arvestamine, tagurdamine, tagurdades manööverdamine jne.

3.2.2. Edasijõudnutega vigursõiduelementide harjutamine ( nn. uss, külg- ja tagurpidiboks, nn. kännud, ring, stoppjoon, gabariidid jt.)

3.2.3. Talvel, lume- või jääraja olemasolul, libedaga sõidu iseärasustega tutvumine, sõiduoskuste harjutamine

3.2.4. Piisavate oskuste olemasolul – sõit aja peale.

3.2.5. Lihtsamad tehnilised tööd: ratta vahetus (tungraud, veljevõti, -poldid, kummirõhk, pump), õli-, jahutusvedeliku kontroll, klaasipesuvedeliku lisamine, pirni vahetamine laternas, auto pesemine jms.

4. Väljundid

Paremate ringiskäijate osavõtt võistlustest : noorte sprint, noorteralli, lume- ja jäärada, vigursõit, mäkketõus.

Võimalusel autospordivõistluste külastamine.

5. Eeldatavad tulemused

Õppekava läbinud õpilased oskavad:

Autot käivitada –seisata.

Käike sisse-välja lülitada

Autoga kohalt startida

Autot peatada

Tagurdada

Autoga manööverdada

„Puhtalt“ ja kiiresti vigursõiduelemente läbida

Libedaga autot juhtida

Arvestada kaasliiklejate ja teeoludega

Õpilased on saanud eelkoolituse autokooli astumiseks