Ajalugu

Kuressaare Linnavolikogu otsus nr. 13 22. veebruarist 1996. a.

Viia alates 01. juulist 1996. a. Saaremaa Koolinoorte Maja ja Saaremaa Poiste Maja ühise direktsiooni juhtimisele säilitades huvimajade juures töötavate ringide tegevuse, laiendades noorsootöö valdkonda ja nimetades ühinemise tulemusena moodustatud uue haridusasutuse Kuressaare Noorte Huvikeskuseks.

Kuressaare Noorte Huvikeskus tekkis seega kahe huvikooli, Saaremaa Poiste Maja ja Saaremaa Koolinoorte Maja, ühinemise tulemusena. Aadressiks sai Lossi 6, kus töötati kuni 1998. a. sügiseni, mil eesti Pank õigusjärgse omanikuna endise pangamaja tagasi sai.

1998. aastast kuni 2002 kevadeni asus huvikeskus Tallinna 10 majas. 2002. aastast kuni 2009. a. suveni töötas huvikeskus J. Smuuli tn. 13 jagades maja 5. lasteaiaga. Alates 2009. a. 01. augustist on huvikeskuse aadress Kitsas tn 3.

Aastail 1998 – 2000 asus Pikk t. 27 majas noorte tööpaja e. tööhõivekeskus e. laste ja noorte tugikoda. Toimusid ühisprojektid ja koolitused koostöös Helsinki, Vammala ja Kaarina noortekeskustega Soomest, kelle eeskujul noorte tööpaja Kuressaarde rajati. Noored ise jõudsid projektirahade toel korrastada ja remontida umbes poole hoonest, enne kui vahelae varisemise tõttu maja müüdi ja Eesti esimene juba töötav tööpaja oli sunnitud oma tegevuse lõpetama.

Septembris 2000 avati Smuuli lasteaia ruumes noortekeskus lastele kuni 13. eluaastat ja oktoobris 2001 Komandandi noortekeskus vanematele noortele.

Saaremaa Noorte Infopunkt leidis asukoha Komandandi noortekeskuse ruumes. 2008. aasta alguses eraldus karjääriinfo ja nõustamine ja huvikeskusesse jäi vaid noorteinfo ja teavitustegevus. 2009. aasta suvest lahkus Saaremaa Noorte Infopunkt lõplikult huvikeskuse alluvusest.

2016.aasta 1.septembrist on Kuressaare Noorte Huvikeskusel uus nimi: Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam.

2017.aastal valmis bussijaama hoonesse uus noortekeskus.